Colofon 

 Eben-Haëzerschool
31 Wijk Noord 1
7913 AA  Hollandscheveld
0528 - 34 35 36

algemeen@ebenhaezer-school.nl

 

 

Groepsverdeling

In het schooljaar 2017 - 2018 is er de volgende groepsverdeling:

gr. 1a/2a   juf De Jong-Vlastuin  / juf Everts-Benjamins 
gr. 1b/2b   juf De Jong-Vlastuin / juf Schipper-Flier
gr. 3         juf Van der Wal 
gr. 4 juf Dunnink-Lindenholz (maandag + dinsdag) / juf Veld-Legemate (woensdag + donderdag) /
juf Wiltink-Mol (vrijdag)
gr. 5/6      juf Ruitenberg-Rolleman (maandag, dinsdag, woensdag) / juf Mokken-Kuiper (donderdag + vrijdag)
gr. 7/8      juf Brakke-Russcher (maandag + dinsdag) / meester Ymker (woensdag, donderdag, vrijdag)

We werken alle jaren met meerdere combinatiegroepen. De samenstelling wisselt per jaar; dat hangt onder meer af van de groottes van de groepen.

Vakken/methodes

Er wordt op de Eben-Haëzerschool gebruik gemaakt van moderne lesmethodes voor het geven van het onderwijs. Deze methodes voldoen aan de kerndoelen, zoals opgesteld door het ministerie.
Rekenen/wiskunde: Wereld in getallen versie 4
Aanvankelijk lezen : Lijn 3
Voortgezet
Technisch Lezen    : Leesfontein (gr. 4)
Nederlandse taal   : Taal Actief versie 4
Spelling                : Taal Actief versie 4
Begrijpend Lezen/
Mediawijsheid    
   : News2Learn (gr. 5 tm. 8)
Schrijven              : Schrijffontein
Natuur & Techniek : Wondering the World / Techniektorens (De school heeft het VTB certificaat.)
Geschiedenis         : Venster op Nederland
Aardrijkskunde      : Geobas
Engels                  : My name is Tom (onder-/middenbouw); Stepping Up (bovenbouw) aangevuld met Holmwoods
Sexuele vorming   : Wonderlijk gemaakt
Sociale vorming    : PBS / 'Kinderen en hun sociale talenten' / Dit jaar proef met sociale competenties (gr. 6-8)

Daarnaast wordt er tekenen, handvaardigheid, bewegingsonderwijs en muzikale vorming gegeven.
Op donderdagmiddag na schooltijd wordt er geoefend met een kinderkoor in de Beth-El kerk naast school. Dit is een activiteit die niet onder verantwoordelijkheid van school valt, maar het koor bestaat wel uit leerlingen van school.

Copyright 2012 by Brin     |    disclaimer