Colofon 

 Eben-Haëzerschool
31 Wijk Noord 1
7913 AA  Hollandscheveld
0528 - 34 35 36

algemeen@ebenhaezer-school.nl

 

 

Groepsverdeling

In het schooljaar 2018 - 2019 is er de volgende groepsverdeling:

gr. 1/2       juf De Jong-Vlastuin  / juf Everts-Benjamins 
gr. 3          juf Van der Wal 
gr. 4          juf Wiltink - Mol (ma en di) i.v.m. zwangerschapsverlof van juf Mokken-Kuiper en juf Beeke (wo t/m vr)
gr. 5          juf Schipper-Flier (ma en di) en juf Ter Veen-Ymker (wo t/m vr)
gr. 6          juf Ruitenberg-Rolleman (ma t/m wo) en juf Kool-van Ingen  (do en vr)
                 i.v.m. zwangerschapsverlof van juf Brakke - Russcher
gr. 7/8       meester Ymker (di t/m vr) juf Van Oordt (ma)

        

Vakken/methodes

Er wordt op de Eben-Haëzerschool gebruik gemaakt van moderne lesmethodes voor het geven van het onderwijs. Deze methodes voldoen aan de kerndoelen, zoals opgesteld door het ministerie.
Rekenen/wiskunde: Wereld in getallen versie 4
Aanvankelijk lezen : Lijn 3
Voortgezet
Technisch Lezen    : Leesfontein (gr. 4)
Nederlandse taal   : Taal Actief versie 4
Spelling                : Taal Actief versie 4
Begrijpend Lezen/
Mediawijsheid    
   : News2Learn (gr. 5 tm. 8)
Schrijven              : Schrijffontein
Natuur & Techniek : Wondering the World / Techniektorens (De school heeft het VTB certificaat.)
Geschiedenis         : Venster op Nederland
Aardrijkskunde      : Geobas
Engels                  : My name is Tom (onder-/middenbouw); Stepping Up (t/m gr 6) en Holmwoods (gr. 7/8)
Sexuele vorming   : Wonderlijk gemaakt
Sociale vorming    : PBS / 'Kinderen en hun sociale talenten'

Daarnaast wordt er tekenen, handvaardigheid, bewegingsonderwijs en muzikale vorming gegeven.
Op donderdagmiddag na schooltijd wordt er geoefend met een kinderkoor in de Beth-El kerk naast school. Dit is een activiteit die niet onder verantwoordelijkheid van school valt, maar het koor bestaat wel uit leerlingen van school.

Copyright 2012 by Brin     |    disclaimer