Colofon 

 Eben-Haëzerschool
31 Wijk Noord 1
7913 AA  Hollandscheveld
0528 - 34 35 36

algemeen@ebenhaezer-school.nl

 

 

dhr. H.M. Koekoek (voorzitter)
dhr. C.R.S. Sok (secretaris)
dhr. A. Mateboer (penningmeester)
dhr. F. Dekker

Het is mogelijk om lid of donateur te worden van de Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag te Hoogeveen.
U kunt daarvoor contact opnemen met de Eben-Haëzerschool algemeen@ebenhaezer-school.nl

De contributie (ledengeld) is € 12,-- per jaar.
Rekeningnummer schoolvereniging: NL47RABO 0399 0402 34

Copyright 2012 by Brin     |    disclaimer