Colofon 

 Eben-Haëzerschool
31 Wijk Noord 1
7913 AA  Hollandscheveld
0528 - 34 35 36

algemeen@ebenhaezer-school.nl

 

 

Vaststellen vakantierooster
Het vakantierooster is voor het cursusjaar 2017-2018 afgestemd op het vakantierooster van de Pieter Zandt SG te Kampen.
Wat de vakantiespreiding betreft, valt deze school ook onder de regio Noord, zodat de vakanties veelal gelijktijdig met de regio Hoogeveen gepland konden worden.

 

 

Vakantierooster 2017-2018                                                                                                                   
 Vakantie              eerste dag  laatste dag
 Herfstvakantie  22 oktober 2018  26 oktober 2018
 Kerstvakantie  21 december 2018 (12.00 u)   4 januari 2019
 Voorjaarsvakantie  18 februari 2019  22 februari 2019
 Goede Vrijdag & Pasen  19 april 2019  22 april 2019
 Meivakantie   29 april 2019  3 mei 2019
 Hemelvaart  30 mei 2019  31 mei 2019
 Pinksteren  10 juni 2019  12 juni 2019
 Zomervakantie  12 juli 2019 om
 12.00 u.
 23 augustus 2019

 

 

Vrij vragen i.v.m. extra vakantie

Er kan een verzoek worden ingediend om extra vakantiedagen. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend, omdat er ontheffing van de leerplichtwet moet worden gevraagd.
De directie behandelt deze verzoeken, waarna betrokkenen schriftelijk antwoord krijgen.

Er zijn 3 gronden, waarvoor dan toestemming kan worden verleend:
1. Bij een aantoonbare verplichte bedrijfsvakantie. Er moet een werkgeversverklaring overlegd kunnen worden.
2. Bij ziekte van één van de ouders tijdens de gezinsvakantie.
3. Wanneer een zelfstandig ondernemer door zijn werkzaamheden niet in staat is om tijdens de schoolvakanties zijn vakantie op te nemen.
Er wordt maximaal één keer per jaar voor maximaal 10 schooldagen vrij gegeven.

Afwijzing in geval van:
1. Bij een tweede vakantie. Men is immers tijdens de schoolvakanties in de gelegenheid geweest om op vakantie te gaan.
2. Een lang weekend weg.
3. De wens om één of meer dagen voor de schoolvakanties weg te gaan of later terug te komen.

Copyright 2012 by Brin     |    disclaimer